TRASA

Trasa bus 7,03 km ilgio ratas. 

Distancijos – 7,03 km, 14,06 km, 21,9 km, maratonas.

Antros dienos  50 km distancijoje, prabėgus maratono distanciją bus bėgamas dar vienas ratas ir  800 m „apendikas”.

Didžioji trasos dalis eis žvyrkeliu. Dalis trasos bus trailinė – eis  miško takeliais.