IV ZARASŲ PUSMARATONIS

NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti bėgimą, kaip sveikatingumo priemonę.
2. Plėsti sporto mėgėjų masiškumą.
3. Garsinti Zarasų krašto vardą šalyje ir už jos ribų.
4. Kelti sportininkų meistriškumą, ugdyti ištvermę, valios savybes.
5. Išaiškinti ir pagerbti varžybų nugalėtojus ir prizininkus.

II. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
1. Bėgimas organizuojamas 2024 m. rugsėjo 01 d.(sekmadienis).
2. Dalyvių numeriai bus išduodami: Rugsėjo 01 d. nuo 9:00 val. iki 13:30 val. Zarasų Sėlių aikštėje, starto vietoje.
3. Varžybų starto vieta – Zarasų Sėlių aikštė.

III. STARTAI IR APDOVANOJIMAI
1.1. 21,097 km, 10,5 km, 5 km bei estafetės dalyvių numerių išdavimas pradedamas 9.30 val.
1.2. 1,2 km ir 500 m dalyvių numerių išdavimas pradedamas nuo 11.30 val.
2.1. Bėgikų apšilimas 11.00
2.2. Zarasų mero sveikinimo kalba 11.10
3.1. 21 km 098 m. Startas 11.15 val.
3.2. 10,5 km. Startas 11.15 val.
3.3. 5 km. Startas 11.15 val.
3.3. 4×5 km estafetė. Startas 11.15 val.
3.4. 1,2 km. Startas 13.30 val.
3.5. 600 m startas 13.45 val.
4. 14.15 val. bėgimo nugalėtojų, prizininkų ir nominancijų nugalėtojų apdovanojimai

Šiaurietiško ėjimo dalyviai startuoja kartu su bėgimo dalyviais.

IV. LAIKO LIMITAS
1. Pusmaratonis – 3 val.
2. 10.5 km bėgimas – 1 val. 30 min.
3. 5 km bėgimas – 60 minučių.
4. 1,2 km – 15 minučių.

V. DALYVIAI 
 Renginyje gali dalyvauti visi norintys, laisva valia, pasitikrinę sveikatą ir atsakingi už ją. Įsipareigoja dėl to, nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
Dalyviai neatšaukiamai sutinka, kad neteiks pretenzijų ir neprašys kompensacijos, jei dalyvio atvaizdas, nuotrauka bus naudojami renginio vaizdo įraše ar naudojant jau sukurtas ir dar tik būsimas informacines technologijas, kitu būdu įrašyti, bei nufotografuoti, o ši medžiaga organizatorių ar trečiųjų asmenų gali būti naudojama ir viešinama įstatymų nustatyta tvarka neribotą laiką.

VI. AMŽIAUS GRUPĖS

600 m,  1.2 km, 5 km, 10 km – moterų ir vyrų amžiaus grupių nėra.
21 km 098 m. amžiaus grupės:

Moterys Vyrai
M E   2007-1985 V E   2007-1985
M 40  1984-1975 V 40  1984-1975
M50  1974 ir vyresnės V 50  1974 -1965
V 60  1964 ir vyresni

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Dalyviai visose renginio distancijose dalyvauja su sportine apranga.
2. Ant marškinėlių turėti pritvirtintą numerį. Numeris segamas ant krūtinės, gerai matomas.
3. Registruotis tik savo vardu. Negalima perduoti numerio kitam dalyviui, kitaip rezultatai bus anuliuojami, dalyvis diskvalifikuojamas.
4. Draudžiama:
palaikantiems asmenims naudoti, bet kokias transporto priemones, pvz.: lydėti bėgant šalia, dviračiais, riedučiais, bei kitas ratuotas priemones, – vedžioti bet kokius gyvūnus.
5. Trasoje bus išdėstyti keli atsigaivinimo punktai (vanduo, vaisiai).
Dalyvių pretenzijos turi būti pareikštos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau, kaip per 30 min. po varžybų pabaigos. Privaloma: pateikdamas pretenziją sumokėti 30 Eur. mokestį, kuris grąžinamas tuo atveju, jeigu vyr. teisėjas pretenziją patenkina. Jeigu dalyvis mokesčio nesumoka, pretenzija nesvarstoma.

VIII. APDOVANOJIMAI
1. Absoliučių pusės maratono (21 km 097 m.) bėgimo dalyviai apdovanojami – 1-3 vietas užėmę dalyviai taurėmis ir rėmėjų prizais.  Amžiaus grupėse – taurėmis.
10 km ir 5 km  prizines vietas užėmę dalyviai – rėmėjų įsteigtais prizais ir taurėmis.
3. Vyriausias ir jauniausias pusės maratono distancijos (21 km 97 m) dalyvis, ištvermingiausi zarasiškis ir zarasiškė, gausiausia komanda, ištvermingiausia komanda -prizais.
4. Visi renginio dalyviai apdovanojami atminimo medaliais.
5. Trys 4x5km estafetės rungties komandos nugalėtojos – individualaus dizaino rankų darbo medaliais.
6. Šiaurietiško ėjimo dalyviai apdovanojami renginio medaliais ir rėmėjų prizais.
7. Mero taurė. Ji bus skirta trims komandoms , kurių keturi nariai bendroje sumoje subėgs greičiausiai pusmaratonį.

P.S. dalyviai, apdovanoti absoliučioje įskaitoje, amžiaus grupių apdovanojimuose nebedalyvauja.

IX. REGISTRACIJA, STARTINIS MOKESTIS
1. Dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje: Zarasų pusmaratonis
2. Dalyvio startinis mokestis pervedamas į sąskaitą “PaySera“ sistemoje.
3. Startinis mokestis:

Balandžio 1 d. –  Gegužės 31 d. Birželio 1 d. – Liepos 31 d. Rugpjūčio 1-28 d. Renginio dieną
21,097 km 12 € 15 € 17 € 25 €
10,5 km. 10 € 12 € 15 € 20 €
5 km. 8 € 10 € 13 € 15 €
1,2 km. 6 € 8 € 10 € 15 €
500 m 5 € 7 € 8 € 10 €
Estafetė 4x5km 10 €

(komanda 40€ )

12 €

(komanda 48 €)

15 €

(komanda 60 €)

15 €

(komanda 60 €)

5km šiaurietiškas ėjimas  8 € 10 € 13 € 15 €
10.5km šiaurietiškas ėjimas  10 € 12 € 15 € 20 €

4. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.
5. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį:
5.1 į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 EUR.
5.2 į ilgesnę, jis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal šiai dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 5 EUR mokestį.
5.3 Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 5€ mokestis.
5.4 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 5 EUR. Pakeitimai atliekami iki 2023-07-13 imtinai, vėliau jokie pakeitimai nebus galimi.
5.5 Registracijos, dalyvio duomenų keitimo mokestis  pervedamas į VšĮ Maratomanija sąskaitą: SWEDBANK: LT 39 7300 0101 5760 4275
6. Dalyvių sąrašas:
https://www.myrace.lt/zarasai/dalyviai/

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.
Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el.pašto adresu maratomanija@gmail.com.

XI. MERO TAURĖ
1. Dėl Mero taurės varžosi 21,097km distancijos dalyviai.
2. Skaičiuojami 4 vieno klubo narių greičiausių bėgikų įveikto pusmaratonio laikų suma. 
3. Komandos neskirstomos pagal lytį, bet vienas iš komandos narių būtinai turi būti moteris arba vyras.

 

XII. VIRTUALUS BĖGIMAS
1. Virtualaus bėgimo metu bėgama viena iš šių distancijų: 1 km, 5 km, 10 km, 21,1 km .
2. Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle(pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.
3. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeninį rezultatą privalo atsiųsti el.paštu zarasu.pusmaratonis@gmail.com.
4. Dalyvis savo pasirinktą trasą turi įveikti rugsėjo 1-3 dienomis. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki rugsėjo 4 d. 18.00 val.
5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
6. Finišavus Utenos Hipodromo Maratono virtualiame bėgime ir pateikus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis (užsisakius siuntimą). Dalyviai norintis gauti medalį paštu privalo kartu su rezultatu parašyti savo adresą į el.paštą: zarasu.pusmaratonis@gmail.com. Dalyvio medaliai bus atsiųsti iki rugsėjo 30 d.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Renginį organizuoja VšĮ Maratomanija, VšĮ Sorokin Team,  Zarasų rajono savivaldybė, Zarasų sporto centras.
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Informacija pasiteiravimui tel. +370 615 32233