Maratonas „Vilniaus Tiltai“ – tai renginys kai  bus bėgama unikalia miesto trasa. Trasa, kuri atspindės visą Vilnių, ir modernistinį jo veidą, ir gilią jo senovę. Renginio dalyviai galės pamatyti kitokį Vilniaus veidą – nuo Nėries krantinių, lyg plaukiant valtimi po visais žymesniais Vilniaus tiltais. 
NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija” ir „100 Marathon Club Lithuania” 2024 m. liepos 14 d. rengia Maratoną „Vilniaus Tiltai 2024“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti maratonų bėgimo kultūrą Lietuvoje.
 2. Populiarinti bėgimą Lietuvoje.
 3. Viešinti renginį, garsinant Vilnių.
 4. Išsiaiškinti ir apdovanoti geriausius bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Reklamuoti renginį.
4. Suderinti su Vilniaus miesto savivaldybe renginio pravedimą.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2024 m. liepos 14 d. 8.00 val., Vilniaus m. Laisvalaikio zona prie Baltojo tilto.

Maratono “Vilniaus Tiltai” metu mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

Bėgimas:

Distancijos:  700 m, Mylia (1609 m); 5,3 km, 10,6 km, 21,098 km, 42,195 km,

Startai:

 1. Maratone – Startas 8.00;
 2. Pusmaratonyje – Startas 8.00;
 3. 10,6 km bėgime – Startas 8.00;
 4. 5,3 km bėgime – Startas 10.00;
 5. Mylios bėgimas – Startas 12.45;
 6. 500 m vaikų bėgimas – Startas 13.00. 

Šiaurietiškas ėjimas:

Distancijos:   5,3 km, 10,6 km, 21,098 km

Startai:

 1. Pusmaratonyje – Startas 8.00;
 2. 10,6 km – Startas 8.00;
 3. 5,3 km  – Startas 10.00;

Virtualus bėgimas:

Distancijos: 1km, 5km, 10km, 21,098km, 42,195km.

 

V. LAIKO LIMITAS

42,195 km – 6val.
21,098 km – 3 val.
10,6 km – 2val.
5,3 km – 1 val.

Šiaurietiško ėjimo distancijoms skiriamas 6val. limitas.

VI. DALYVIAI

1.Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 4. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 5. Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6.  Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 7. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo patys asmeniškai pasitikrinti sveikatą.
 8. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengtos dvi vandens stotelės bei  maitinimo stotelės, kuriose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, vaisiai, sausainiai, užkandžiai. 

IX. APDOVANOJIMAI

42,195 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos;
21,098 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos;
10,6 km ir 5,3 km rungčių apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai ir rėmėjų prizai;
Mylios bėgimas
Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai.
500m vaikų bėgimas 
Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai.

Šiaurietiško ėjimo visų distancijų dalyviams, pasiekusiems finišą – atminimo medaliai ir rėmėjų prizai;

Nominacijos:

 • Vyriausias dalyvis
 • Originaliausias kostiumas
 • Gausiausia komanda
 • Ištvermingiausia komanda – 1, 2, 3 vietos (komandos surinkusios daugiausia km per visas distancijas)

PASTABA! Visi nugalėtojai ir prizininkai privalo turėti savo bėgimo įrodymą ir paprašius varžybų organizatoriams, jį pateikti.  Tinka įvairių sportinių programėlių, sportinių laikrodžių parodymai, kuriuose būtų galima pamatyti visą dalyvio bėgimo statistiką.

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS 

Distancija 02.15 – 06.18 06.19 – 07.09 07.10– 07.11 Renginio dieną
500m 5 Eur 8 Eur 10 Eur 15 Eur
Mylia (1609m) 6 Eur 9 Eur 10 Eur 15 Eur
5,3 km 8 Eur 12 Eur 15 Eur 20 Eur
10,6km 10 Eur 15 Eur 20 Eur 25 Eur
21,098 km 15 Eur 21 Eur 25 Eur  30 Eur
42,195 km 19 Eur 25 Eur 30 Eur 35 Eur
Šiaurietiškas ėjimas 5,3 km 8 Eur 12 Eur 15 Eur 20 Eur
Šiaurietiškas ėjimas 10,6 km 10 Eur 15 Eur 20 Eur 25 Eur
Šiaurietiškas ėjimas 21,098 km 15 Eur 21 Eur 25 Eur 30 Eur
Virtualus bėgimas (visos distancijos) 15 Eur 17 Eur 20 Eur 25 Eur
 1. Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.
 2.  Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį:
  2.1 į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 EUR.
  2.2 į ilgesnę, jis turi primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal šiai dienai galiojantį ilgesnės rungties startinį mokestį bei rungties keitimo 5 EUR mokestį.
  2.3 Norint perleisti registraciją kitam dalyviui mokamas 5€ mokestis.
  2.4 Dalyvio duomenų atnaujinimo, keitimo mokestis 5 EUR. Pakeitimai atliekami iki 2023-07-05 imtinai, vėliau jokie pakeitimai nebus galimi.
  2.5 Registracijos, dalyvio duomenų keitimo mokestis  pervedamas į VšĮ Maratomanija sąskaitą: SWEDBANK: LT 39 7300 0101 5760 4275

 

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1.  Registracija atidaroma 2023m. sausio 1d.
 2. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje  https://www.myrace.lt/vilniaustiltai/
 3. Išankstinė internetinė registracija sustabdoma 2023 m. liepos 11 d. 23.00 val. Vėliau bus galima registruotis tik renginio dieną starto vietoje. 
 4. Numeriai bus dalinami ketvirtadienį (07.12) nuo 14.00 val. iki šeštadienio (07.14) 15.00 val. S-Sporto parduotuvėje Ateities g.33, Vilnius.
 5. Renginio dieną numeriai bus dalinami renginio vietoje nuo 7.00 val. 5.3km ir trumpesnių distancijų numerius bus galima pasiimti iki savo starto likus 30min.

XII. VIRTUALUS BĖGIMAS

 1. Virtualaus bėgimo metu bėgama viena iš šių distancijų: 1km, 5,3km, 10,6km, 21,098km arba 42,195km.
 2.  Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle (pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.
 3. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeninį rezultatą privalo atsiųsti el.paštu maratonas.vilniaus.tiltai@gmail.com.
 4. Dalyvis savo pasirinktą trasą turi įveikti liepos 9-14d. dienomis. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki liepos 16 dienos 18.00val.
 5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.
 6. Finišavus Maratono “Vilniaus Tiltai” virtualiame bėgime ir pateikus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis (susimokėjus siuntimo mokestį: siunčiant Lietuvoje – 5€, siunčiant užsienyje – 2×5€).  Dalyviai norintys gauti medalį paštu privalo kartu su rezultatu parašyti savo adresą ir telefono numerį į el.paštą: maratonas.vilniaus.tiltai@gmail.com. Dalyvio medaliai bus atsiųsti iki liepos 31 d.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.

Iškilusiais klausimais galima kreiptis : maratomanija@gmail.com arba tel.: +37061532233.